Lezingen en Inleidingen

We geven inleidingen, lezingen en lessen en trainingen over inclusieve educatie en verbindende communicatie.

Onze inleidingen zijn gebouwd op de ideeën van geweldloze communicatie (Marshall Rosenberg) en The Work (Byron Katie). Het leert mensen eigen gedrag, vooroordelen en handelwijze in communicatie te onderzoeken en zo stappen te zetten naar meer verbindende communicatie.