Ga naar de inhoud

Nieuwe gespreksgroep: Cultuurcafé

We gaan een nieuwe gespreksgroep starten: ‘Medemenselijkheid tussen verschillende culturen’.
Samen op wekelijkse basis met elkaar in gesprek over onderwerpen die ertoe doen. Wat zijn de verschillen tussen de culturen en waar vinden wij elkaar? Een mooie mix tussen geboren en getogen Voorstenaren en mensen uit andere culturen!
De tijd dat we in onze steden en dorpen samenwoonden met enkel de oorspronkelijke bevolking ligt achter ons. Ook in de plattelandsgemeenten wonen mensen bij elkaar met verschillende culturele achtergronden. We hebben allemaal onze eigen ideeën en oordelen over andere culturen. Maar kloppen die?

Daar komen we alleen maar achter door met elkaar in contact te komen en het gesprek aan te gaan!
Volgens Inclusive Wave oprichter Nana Scholten is er meer behoefte aan contact. “Ik merk dat nieuwe inwoners van de gemeente Voorst met andere achtergronden soms zoekende zijn. Wat is sociaal geaccepteerd en wat niet? Hoe kom je gemakkelijk in contact met je buren? Wat zijn de lokale gebruiken en gewoontes? Ook voor de geboren Voorstenaren kunnen mensen met een andere achtergrond onbenaderbaar lijken en daar willen wij met deze gespreksgroep graag wat aan doen.” legt Nana uit.

In samenwerking met de Ontmoeting Klein Twello wil Nana Scholten graag wekelijks bij elkaar komen en met elkaar in gesprek gaan over tal van onderwerpen, met af en toe een speciale gast. De groep zal bepalen wat de precies de inhoud gaat zijn. Laten we samenkomen en leren van elkaar!

Vind jij het leuk om deel te nemen aan deze nieuwe gespreksgroep meld je dan aan bij Nana Scholten (06-85565903) of sociaal werker Rob (06-36500179) of stuur een e-mail aan r.vroklage@mensenwelzijn.nl