Ga naar de inhoud

Word Vriend/in van Inclusive Wave

Word Vriend/in van Stichting Inclusive Wave en je helpt ons onze doelstellingen te realiseren

Het op geweldloze wijze bespreekbaar en bewust maken en laten verdwijnen van elke vorm van bewuste en onbewuste achterstelling. Om een samenleving te bereiken waar iedereen gelijk meetelt met gelijke kansen

Voor € 5,00 per maand wordt je Vriend/in van Inclusive Wave.

Je bijdrage investeren wij in de groei van Inclusive Wave en aan een samenleving waarin iedereen meetelt! Je wordt uitgenodigd voor onze evenementen en ontvangt onze nieuwsbrieven en blijft op de hoogte van onze positieve inzet voor een maatschappij waarin iedereen meetelt!

Mocht je geen gebruik willen maken van het donatieformulier dan kun je ook direct je donatie overmaken op banknummer NL 17 SNSB 0339 8960 00 ten name van Stichting Inclusive Wave in Wilp.

Aanmelden als Vriend/in